Naši fondovi
Alternative Invest d.o.o. (dalje: Društvo) trenutno upravlja s jednim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (UCITS) te dva otvorena alternativna investicijska fonda s privatnom ponudom. Cilj Društva je ostvariti očekivani prinos na ulaganje, uz adekvatnu razinu rizika, svim ulagateljima, što uključuje i samog vlasnika Društva te članove Uprave. Obzirom da Uprava investira svoju imovinu u fondove pod upravljanjem, interesi Društva i ostalih ulagatelja su usklađeni.

OPĆENITO O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Društvo njeguje osobni pristup svakom ulagatelju te su naši djelatnici uvijek spremni odgovoriti na Vaš upit te Vam detaljno predstaviti fondove, a na Vama je da sukladno Vašem znanju, iskustvu, željama i mogućnostima možda jedan i odaberete. Budite informirani ulagatelj te se prije odluke o ulaganju upoznajte s našim fondovima prikazanima u nastavku.


A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom osnovan je sa svrhom javnog prikupljanja novčanih sredstava koja će se ulagati prvenstveno u vlasničke vrijednosne papire (dionice) na tržištima kapitala u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Fond je namijenjen ulagateljima koji ulažu dugoročno, koji prihvaćaju viši rizik u cilju ostvarivanja visokog prinosa na ulog, a važna im je svakodobna unovčivost uloga.

Valuta fonda A1: HRKMinimalni iznos ulaganja:

 1. inicijalno ulaganje minimalno 500,00 HRK ili protuvrijednost u drugoj valuti
 2. svaka sljedeća uplata minimalno 100,00 HRK ili protuvrijednost u drugoj valuti


Preporučeno vrijeme ulaganja: dvije godine - Dnevne cijene udjela fonda A1 prikazane su na grafu:


Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju
mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

PREUZMI ARHIVU CIJENA UDJELA

POSTANI ULAGATELJ


DRUŠTVO JE DONIJELO ODLUKU O NENAPLAĆIVANJU ULAZNE NAKNADE U 2022. GODINI.

Ulazna naknada za sve uplate koje čine:

 1. iznose ulaganja do 100.000,00 HRK – 1,5%
 2. iznose ulaganja do 500.000,00 HRK – 0,5%
 3. iznose ulaganja preko 500.000,00 HRK ulazna naknada se ne naplaćuje.


Naknada za upravljanje: 2,80% neto imovine fonda godišnjeIzlazna naknada ovisi o razdoblju ulaganja:

 1. ulaganja kraća od jedne godine – 2%
 2. ulaganja od jedne do dvije godine – 1%
 3. ulaganja iznad dvije godine – izlazna naknada se ne naplaćuje.


Naknada depozitaru:

 1. za imovinu do 5.000.000,00 EUR-a – 0,25%
 2. za imovinu od 5.000.000,00 EUR-a do 15.000.000,00 EUR-a – 0,20%
 3. za imovinu preko 15.000.000,00 EUR-a – 0,15%


Depozitar: Privredna banka Zagreb d.d.Fond manager: Tomislav MarinacRevizor fonda: Russel Bedford Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90BDokumenti fonda


ARHIVA SVIH DOKUMENATA


POVRATAK NA VRH STRANICEPOVRATAK NA POČETAK STRANICE