O nama
Alternative Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima osnovano je u Republici Hrvatskoj i posluje već dugi niz godina kroz koje je steklo značajno iskustvo. Njegujemo osobni pristup ulagateljima kako bismo najbolje razumjeli Vaše potrebe i pružili Vam najvišu razinu usluge.


Opći podaci o Društvu


Naziv društva: Alternative Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Sjedište: Bosanska ulica 7, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01 6398 300
Fax: 01 6398 291
E-mail: info@alternativeinvest.hr
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnosti društva: Osnivanje i upravljanje UCITS fondom, osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom
Revizor Društva: Anis revizija d.o.o., Zagreb, Ljudevita Posavskog 36b
Datum osnivanja Društva: 19.7.2007.
Datum upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: 31.1.2008. (MBS 080641970)
OIB: 34251042886
Broj odobrenja za rad koje je izdala Hanfa: Klasa: UP/I-451-04/07-05/54
Temeljni kapital: 1.500.000,00 kn
Osnivač i član Društva: Tomislav Marinac


Fondovi pod upravljanjem Društva:


 1. A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - UCITS fond
 2. AP2 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 3. AP3 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

SVE O FONDOVIMA


Društvo je ugovorilo poslovnu suradnju s trećim osobama:


 1. računovodstvo Društva: ATF savjetovanje d.o.o.
 2. informatičke usluge: F-jedan d.o.o.
 3. nuđenje udjela fondova s javnom ponudom kojima upravlja Društvo (ugovori o poslovnoj suradnji sa više pravnih osoba, popis osoba se redovno ažurira i dostavlja Agenciji)
Uprava društva

Branko Bojanić , predsjednik Uprave


Branko Bojanić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine, a 2013. godine stječe i MBA diplomu na University of Glouchestershire u Velikoj Britaniji. Prije dolaska u Alternative invest gdin. Bojanić bio je zaposlen petnaest godina u realnom sektoru i obnašao je rukovodeće funkcije u tri društva iz grupe Končar od kojih je osam godina bio direktor Financija u društvu Končar– Metalne konstrukcije d.d. Kroz svoju karijeru bio je član u nekoliko Nadzornih odbora, a trenutno je član Upravnog odbora Hrvatske udruge korporativnih rizničara.

Kornelija Vuković, član Uprave


Kornelija Vuković diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine. Iste godine karijeru započinje u Fima-i, a nastavila na poziciji direktora Fima Vrijednosnica. Od 2000. godine do 2002. godine obavlja poslove Voditelja Front office-a ZB Brokera - brokerske kuće Zagrebačke banke.

U Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. prelazi 2002. godine na poziciju Direktora direkcije pratećih poslova ulaganja. Od veljače 2008. zaposlena je u Alternative Investu. Položila je ispite za brokera i investicijskog savjetnika.
Uprava i djelatnici društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora trgovačkih društava.


Nadzorni odbor

Tomislav Marinac, predsjednik Nadzornog odbora


Tomislav Marinac diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Karijeru je započeo 1999. godine u Zagrebačkoj banci u Sektoru investicijskog bankarstva, Direkciji posredovanja u trgovanju vrijednosnicama. Početkom 2000. godine nastavlja obavljati poslove Tradera u služibi trgovanja i prodaje ZB Brokera-brokerske kuće Zagrebačke banke.

Sredinom 2002. godine zapošljava se u Interfinance gdje obavlja poslove brokera i Voditelja portfelja, a od veljače 2008. godine do lipnja 2013. godine član je Uprave Alternative Investa d.o.o. U siječnju 2014. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdaje suglasnost g. Marincu za obavljanje funkcije predsjednika Uprave Alternative Investa d.o.o. Položio je ispite za brokera i investicijskog savjetnika.

Karolina Marinac, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora


Karolina Marinac je diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Karijeru je započela 2000. godine u društvu ZB Brokeri, brokerskoj kući Zagrebačke banke. Krajem 2005. godine zapošljava se u Raiffeisen Investu u odjelu prodaje te 2009. godine postaje direktor direkcije Prodaje. Karijeru nastavlja 2013. godine u društvu Alternative invest d.o.o.

Boris Bojanić, član Nadzornog odbora


Gospodin Boris Bojanić diplomirao je 1978. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1996. godine je član Uprave društva Končar Mjerni transformatori d.d. Autor više članaka te dobitnik nagrada i priznanja od kojih izdvajamo Državnu nagradu za primijenjenu znanost 1996.godine i godišnju nagradu Instituta Hrvoje Požar 2001. godine. Od 2005. godine član je nadzornog odbora TBEA KONČAR (Shenyang) Instrument Transformer Co., Ltd., Kina.
Depozitar
Depozitar UCITS Fonda Društva je Privredna banka Zagreb dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50. Privredna Banka Zagreb d.d., članica grupe Intesa Sanpaolo. Temeljni kapital Privredne banke Zagreb d.d. je 1.907.476.900,00 kuna. Poslove depozitara obavlja na temelju Rješenja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatska (sadašnje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Klasa: UP/I-450-08/02-02-134, Ur.broj: 567-03/02-6 od 5. prosinca 2002. godine.


Depozitar, u skladu sa zakonom propisanim uvjetima i tržišnoj praksi, delegira poslove pohrane financijskih instrumenata UCITS fonda na:


 1. Clearstream Banking Luxembourg, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg
 2. The Bank of New York Mellon (London Branch), One Canada Square, London E14 5AL, Engleska
 3. Deutsche bank AG, Theodor-Heuss-Allee 70 60262 Frankfurt am Main, Njemačka
 4. UniCredit Bank d.d., Zelenih beretki 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 5. Komercijalna banka AD Skopje, Orce Nikolov 3 P.O. Box 563 1000 Skopje, Makedonija
 6. Raiffeisenbank a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64/A, 11070 Beograd, Novi Beograd, Srbija
 7. SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, Slovenija


POVRATAK NA VRH STRANICEPOVRATAK NA POČETAK STRANICE