O nama
Alternative Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima osnovano je u Republici Hrvatskoj i posluje već dugi niz godina kroz koje je steklo značajno iskustvo. Njegujemo osobni pristup ulagateljima kako bismo najbolje razumjeli Vaše potrebe i pružili Vam najvišu razinu usluge.


Opći podaci o Društvu


Naziv društva: Alternative Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Sjedište: Međimurska ulica 21, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01 6398 291
Fax: 01 6398 291
E-mail: info@alternativeinvest.hr
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnosti društva: Osnivanje i upravljanje UCITS fondom, osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom
Revizor Društva: ALPHA AUDIT d.o.o., Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
Datum osnivanja Društva: 19.7.2007.
Datum upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: 31.1.2008. (MBS 080641970)
OIB: 34251042886
Broj odobrenja za rad koje je izdala Hanfa: Klasa: UP/I-451-04/07-05/54
Temeljni kapital: 1.500.000,00 kn / 199.084,21 eura*
Osnivač i član Društva: Tomislav Marinac


* Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze Društva niti članova Društva. Društvo je u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.).


Fondovi pod upravljanjem Društva:


 1. A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - UCITS fond
 2. AP2 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 3. AP3 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

SVE O FONDOVIMA


Društvo je ugovorilo poslovnu suradnju s trećim osobama:


 1. računovodstvo Društva: ATF savjetovanje d.o.o.
 2. informatičke usluge: F-jedan d.o.o.
 3. nuđenje udjela fondova s javnom ponudom kojima upravlja Društvo: Hrportfolio d.o.o.
Uprava društva

Tomislav Marinac, predsjednik Uprave


Tomislav Marinac diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Karijeru je započeo 1999. godine u Zagrebačkoj banci u Sektoru investicijskog bankarstva, Direkciji posredovanja u trgovanju vrijednosnicama. Početkom 2000. godine nastavlja obavljati poslove Tradera u službi trgovanja i prodaje ZB Brokera-brokerske kuće Zagrebačke banke.

Sredinom 2002. godine zapošljava se u Interfinance gdje obavlja poslove brokera i Voditelja portfelja, a od veljače 2008. godine do lipnja 2013. godine član je Uprave Alternative Investa d.o.o. U siječnju 2014. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdaje suglasnost g. Marincu za obavljanje funkcije predsjednika Uprave Alternative Investa d.o.o. Položio je ispite za brokera i investicijskog savjetnika.

Bruno Mahovlić, član Uprave


Bruno Mahovlić, diplomirao je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa 2011. godine. Od 2014. godine u društvu Platinum Invest d.o.o. obavlja poslove Voditelja Back office-a i Voditelja računovodstva društva, a funkciju člana Uprave društva Platinum Invest d.o.o. obnaša od lipnja 2019. godine do prosinca 2020. godine. Od lipnja 2021. godine član je Uprave društva Alternative Invest d.o.o.
Uprava i djelatnici društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora trgovačkih društava.


Nadzorni odbor

Branko Bojanić, predsjednik Nadzornog odbora


Branko Bojanić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine, a 2013. godine stječe i MBA diplomu na University of Glouchestershire u Velikoj Britaniji. Prije dolaska u Alternative invest gdin. Bojanić bio je zaposlen petnaest godina u realnom sektoru i obnašao je rukovodeće funkcije u tri društva iz grupe Končar od kojih je osam godina bio direktor Financija u društvu Končar– Metalne konstrukcije d.d. Kroz svoju karijeru bio je član u nekoliko Nadzornih odbora, a trenutno je član Upravnog odbora Hrvatske udruge korporativnih rizničara.

Karolina Marinac, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora


Karolina Marinac je diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Karijeru je započela 2000. godine u društvu ZB Brokeri, brokerskoj kući Zagrebačke banke. Krajem 2005. godine zapošljava se u Raiffeisen Investu u odjelu prodaje te 2009. godine postaje direktor direkcije Prodaje. Karijeru nastavlja 2013. godine u društvu Alternative invest d.o.o.

Ivana Marinac, član Nadzornog odbora


Gospođa Ivana Marinac doktorirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala je otorinolaringologiju u Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu.
Depozitar
Depozitar UCITS Fonda Društva je Privredna banka Zagreb dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50. Privredna Banka Zagreb d.d., članica grupe Intesa Sanpaolo. Temeljni kapital Privredne banke Zagreb d.d. je 1.907.476.900,00 kuna. Poslove depozitara obavlja na temelju Rješenja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatska (sadašnje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Klasa: UP/I-450-08/02-02-134, Ur.broj: 567-03/02-6 od 5. prosinca 2002. godine.


Depozitar, u skladu sa zakonom propisanim uvjetima i tržišnoj praksi, delegira poslove pohrane financijskih instrumenata UCITS fonda na:


 1. Clearstream Banking Luxembourg, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg
 2. The Bank of New York Mellon (London Branch), One Canada Square, London E14 5AL, Engleska
 3. Deutsche bank AG, Theodor-Heuss-Allee 70 60262 Frankfurt am Main, Njemačka
 4. UniCredit Bank d.d., Zelenih beretki 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 5. Komercijalna banka AD Skopje, Orce Nikolov 3 P.O. Box 563 1000 Skopje, Makedonija
 6. Raiffeisenbank a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64/A, 11070 Beograd, Novi Beograd, Srbija
 7. SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, Slovenija
 8. Intesa Sanpaolo S.p.A, Piazza San Carlo 156, Turin, Italija


POVRATAK NA VRH STRANICEPOVRATAK NA POČETAK STRANICE