Društvo će prihvatiti i fotografiranu dokumentaciju, no priprazite da fotografija zadovoljava sljedeće kriterije:

Postani ulagatelj
Društvo Alternative Invest upravlja s tri investicijska fonda. Ukoliko želite postati ulagatelj A1 fonda, slijedite korake niže, a ako ste zainteresirani za ulaganje u alternativne investicijske fondove pod upravljanjem Društva, slobodno nas kontaktirate.
Postani ulagatelj u 3 koraka
Priprema dokumentacije

Potrebno je ispravno ispuniti i potpisati obrasce,
te izraditi preslike isprava.

Fizičke osobe:Pravne osobe:Slanje dokumentacije i potvrda zaprimanja

Pripremljenu dokumentaciju pošaljite:

Djelatnici Alternative Investa će Vas obavijestiti o zaprimanju dokumentacije. Ukoliko je ista nepotpuna / nevažeća, biti ćete zamoljeni za nadopunu ili ispravak dokumentacije.

Uplata sredstava

Uplata u fond može biti jednokratna u novcu, u financijskim instrumentima ili ugovorena trajnim nalogom. U slučaju trajnog naloga, uz dokumentaciju u koraku 1, potrebno je dostaviti i presliku ugovora o trajnom nalogu s Vašom bankom.

U slučaju uplate u financijskim instrumentima, molimo Vas da kontaktirate djelatnike Alternative Investa.

Uplatu izvršite na račun fonda čijim udjelničarom želite postati.

A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
IBAN: HR7323400091310328168
SWIFT code: PBZGHR2X
Model: 67 – Vaš OIB
Svrha: izdavanje udjela


*Prilikom uplate skeniranjem 2D bar koda mobilnom aplikacijom, zbog Vaše sigurnosti iskoristite opciju 'Provjeri primatelja'.


Na znanje: Društvo će izdati udjele prema važećoj cijeni na dan priljeva novčanih sredstava / financijskih instrumenata, ako su sredstva / instrumenti primljeni do 14 sati. Sve uplate zaprimljene nakon 14 sati obračunavat će se po cijeni udjela i vrijednosti sredstava / instrumenata važećoj na sljedeći radni dan.

Pri izdavanju udjela obračunava se ulazna naknada u skladu s Prospektom fonda.Nakon izdavanja udjela, djelatnici Alternative Investa će Vam dostaviti Potvrdu o izdavanju udjela.


POVRATAK NA VRH STRANICEPOVRATAK NA POČETAK STRANICE