Zašto je nužno ulagati, brinuti o kapitalu i ušteđevini?
U trenutku kada višak novca, bio on mali ili veliki, ne želite držati kod sebe, nude Vam se dvije opcije – štedjeti i/ili ulagati.Svaka opcija ima mnoštvo podopcija, no bitna stavka koja razlikuje štednju i ulaganje je očekivani prinos za preuzetu razinu rizika. Prilikom klasične štednje u banci na Vaš novac (depozit) dodaju se unaprijed određene kamate. Vaš depozit je osiguran od strane države do određenog iznosa, stoga štednjom preuzimate nizak rizik. Nekada su kamate na oročenu štednju bile visoke, no danas to više nije tako jer je stopa inflacije veća od kamata, tj. novac se obezvrjeđuje.

S druge strane, dugoročnim ulaganjem svoje imovine u tržišta kapitala direktno (npr. kupnja dionica) ili indirektno (npr. ulaganje u investicijske fondove) izlažete se većem riziku, no zauzvrat očekujete viši prinos. Vaš ulog nije osiguran od strane države stoga je bitno da razumijete na koji način tržište kapitala funkcionira.

Što su to investicijski fondovi?
Investicijski fondovi prikupljaju novčana sredstva od velikog broja ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite financijske instrumente (dionice, obveznice i dr.). Skup svih ulaganja fonda naziva se portfelj. Obzirom da je imovina fonda u vlasništvu svih ulagatelja, portfelj je podijeljen na dijelove koji se nazivaju udjeli fonda. Prilikom uplate ulagatelja, fond ulagatelju izdaje odgovarajući broj udjela, dok se povlačenjem uloga ulagatelja otkupljuju njegovi udjeli iz fonda.

Zašto investicijski fondovi?
 1. profesionalno upravljanje imovinom
 2. diversifikacija imovine
 3. mogući veći prinos u odnosu na klasične oblike štednje
 4. dnevno poznata vrijednost ulaganja
 5. transparentno (Prospekt i Pravila fonda)
 6. jednostavno i brzo ugovoreno
 7. na ulaganja duža od 2 godine ne plaćate porezTko upravlja imovinom investicijskog fonda?
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima zapošljava fond managera koji u okviru propisane strategije upravlja imovinom fonda.

Kako mogu biti siguran da fond neće 'pobjeći' s mojim novcem?
Iako Vaš ulog nije osiguran od strane države, sva društva za upravljanje investicijskim fondovima i svi investicijski fondovi osnovani u Republici Hrvatskoj su regulirani od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Alternative Invest ne može isplaćivati novčana sredstva s računa fonda niti prenositi ostalu imovinu fonda, sve isplate novčanih sredstava i prijenos imovine fonda obavlja isključivo depozitar fonda (Privredna banka Zagreb d.d.). Društvu za upravljanje je cilj uspješno upravljati s Vašom imovinom jednako koliko je to i Vama bitno. U slučaju Alternative Investa, uprava Društva ulaže i vlastiti kapital u fondove pod upravljanjem Društva.

Više informacija o investicijskim fondovima

PROČITAJ OVDJE


Pogled unatrag
Bilo bi vrlo jednostavno ulagati kada bismo mogli pogledati iz točke budućnosti i vidjeti koja investicija tada nosi najviši prinos te u nju uložiti danas. To je nažalost nemoguće i potrebno je puno iskustva i znanja kako bi se procijenila kvalitetna investicija koja će dugoročno donijeti zadovoljavajući prinos. Zbog navedenog, ulagatelj je spreman na određenu razinu rizika. Iako dosadašnji prinosi nisu temelj za odluku o ulaganju, zanimljivo je pogledati unatrag kako su se kretali prinosi na različite vrste ulaganja u Europi i SAD-u.

Kako pametno ulagati?
 1. budite informirani ulagatelj - prije odluke o ulaganju informirajte se o svim segmentima ulaganja (mogući prinos, mnogući gubitak, dodatni troškovi..). Sve informacije su vam dostupne u Pravilima ili Prospektu fonda u koji ste odlučili ulagati.
 2. ne povodite se za odlukama mase - nemojte ulagati u određenu vrstu imovine „jer i svi ostali odabiru isto“. Odlučite sami za sebe, uspješni investitori se često ponašaju suprotno od većine.
 3. diversificirajte svoju imovinu - ulažite u različite investicijske klase.
 4. ulažite dugoročno - na taj se način umanjuje rizik smanjenja uloga.
 5. pratite vrijednost ulaganja - budite informirani o kretanju vrijednosti Vašeg ulaganja.Cilj ovog teksta je na pristupačan način informirati o investicijskim fondovima stoga su neki pojmovi pojednostavljeni. Niti jedan dio teksta, niti tekst u cijelosti, ne predstavljaju preporuku za ulaganje.


POVRATAK NA VRH STRANICEPOVRATAK NA POČETAK STRANICE