zahtjev za prodaju udjela


 

IZDAVANJE UDJELA?

Da bi postali ulagatelj u fondove pod upravljanjem Alternative Investa potrebno je:

1. ispravno popuniti zahtjev za izdavanje udjela i dostaviti ga Društvu:
         -osobno
         -poštom
         -skenirati i poslati e-mailom
         -faxom

Molimo da original svakako dostavite naknadno poštom ili osobno

2. uplatiti sredstva na račun Fonda

A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom:
HR7323400091310328168

U pozivu na broj molimo navedite:
Za fizičke osobe model 67 i OIB
Za pravne osobe model 67 i OIB

Svrha: izdavanje udjela

3. dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom prve kupnje:

I. za fizičke osobe:
a. preslika identifikacijskog dokumenta (putovnica, osobna iskaznica)
b. presliku kartice bankovnog računa
c. upitnik za fizičke osobe, uredno popunjen i potpisan
d. upitnik za politički izložene osobe ako ste strana fizička osoba

II. za pravne osobe:
a. preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje
b. izvadak iz registra Trgovačkog suda
c. preslika potpisnog kartona
d. obavijest DZS-a
e. upitnik za pravne osobe uredno popunjen, ovjeren žigom i potpisom odgovorne osobe
f. podaci o svakom pojedinačnom stvarnom vlasniku klijenta ako je vlasništvo u pravnoj osobi raspoređeno na dijelove veće od 25% vlasničkih prava
g. upitnik za politički izložene osobe ako ste strana pravna osoba

Ukoliko djelatnici Alternative Investa ocijene da su potrebni još neki dokumenti iste ćemo dodatno zatražiti od Vas!

Izdavanje udjela obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate ukoliko je uplata stigla do 14 sati. Za uplate pristigle nakon 14 sati, dan uplate će se smatrati sljedeći radni dan.
Izdavanje udjela u Fondu izvršit će se nakon dostavljenog zahtjeva za izdavanje udjela. Zahtjev mora biti zaprimljen do 14 sati da bi se izdavanje udjela obavila po cijeni važećoj na dan zaprimanja zahtjeva. Zahtjev za izdavanje udjela zaprimljen na neradni dan smatrat će se da je zaprimljen prvog slijedećeg radnog dana.


Sve uplate novčanih sredstava pristigle na isti dan uplate, za potrebe obračuna ulaznih naknada smatrat će se jednom uplatom. Postupak uplate uključuje i plaćanje ulazne naknade, ukoliko se obračunava prema Prospektu, te se za iznos naknade umanjuje vrijednost iznosa za kupnju udjela.

OTKUP UDJELA?

Ulagatelj udjela može u svakom trenutku zahtijevati od Društva otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu. Za izvršiti otkup udjela ulagatelj mora:

1. ispravno popuniti zahtjev za otkup udjela i dostaviti ga Društvu:
        -osobno
        -poštom
        -skenirati i poslati e-mailom
        -faxom te original bez odgode dostaviti poštom

Molimo original svakako dostavite naknadno poštom ili osobno!

2. dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom prvog otkupa udjela:

I. za fizičke osobe:
a. preslika identifikacijskog dokumenta (putovnica, osobna iskaznica)
b. presliku kartice računa na koji želite da uputimo iznos od otkupa udjela ukoliko je niste dostavili pri prvoj izdavanju udjela

II. za pravne osobe:
a. izvadak iz registra Trgovačkog suda ukoliko je došlo do promjena ili je prošlo više od godinu dana od dana izdavanja udjela,
b. preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje,
c. preslika potpisnog kartona,
d. obavijest DZS-a               

Ukoliko djelatnici Alternative Investa ocijene da su potrebni još neki dokumenti iste ćemo dodatno zatražiti od Vas.

Ukoliko je zahtjev za otkup zaprimljen radnog dana do 14 sati, ulagatelj udjela se priznaje cijena udjela u Fondu važeća na taj dan. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 14 sati ili na dan koji nije radni dan, danom zahtjeva za otkup smatra se prvi slijedeći radni dan. Društvo će imatelju udjela isplatiti novčana sredstva po osnovi otkupa udjela u Fondu, umanjena za iznos izlazne naknade ukoliko se ista obračunava, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka zahtjeva za otkup i druge potrebne dokumentacije.

U slučajevima kada nakon provedbe zahtjeva za djelomičnim otkupom ili prijenosom udjela, preostala vrijednost udjela u Fondu u vlasništvu istog imatelja udjela iznosi manje od 2.000,00 kuna, smatrat će se da je taj imatelj udjela dao zahtjev za otkup odnosno prijenos svih svojih udjela u Fondu.

NAPOMENA:
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti

Copyright © 2008 I Alternative Invest d.o.o. I Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja I Pravne odredbe
zahtjev za kupnju udjela osobna iskaznica fonda A1