zahtjev za prodaju udjela


 

Prospekt A1

Obavijest o ažuriranju prospekta A1

Pravila fonda

Obavijest o promjeni Pravila A1

Ključne informacije za ulagatelje

Upitnik za klijente FIZIČKE OSOBE

Upitnik za klijente PRAVNE OSOBE

Upitnik za politički izložene osobe

Upitnik za politički izložene osobe -eng

Podaci o stvarnim vlasnicima klijenta

- Zahtjev za izdavanje udjela

- Zahtjev za otkup udjela


FONDOVI

Fondovi pod upravljanjem:
A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - UCITS fond
AP2 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

A1 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM - UCITS
Vrsta fonda: dionički fond
Početak rada fonda: 19.05.2008.
Valuta fonda: HRK

Minimalni iznos ulaganja: inicijalno ulaganje minimalno 10.000,00 HRK, svaka sljedeća uplata minimalno 2.000,00 HRK.

Kome je A1 namjenjen:

Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji ulažu dugoročno, koji prihvaćaju viši rizik u cilju ostvarivanja visokog prinosa na ulog, a važna im je svakodobna unovčivost uloga.

Investicijski cilj Fonda:

Temeljni cilj Fonda je uvećanje vrijednosti njegove imovine i rast vrijednosti udjela Fonda, uz osiguranje stalne likvidnosti Fonda i preuzimanje rizika primjerenog očekivanom prinosu. Temeljni cilj Fond namjerava ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire te manjim dijelom u ostale financijske instrumente. Bitne ulagačke odrednice su likvidnost i sigurnost imovine Fonda.

Preporučeno vrijeme ulaganja: dulje od dvije godine.

Ulazna naknada:  za sve uplate koje čine:
   iznose ulaganja do 100.000,00 HRK - 1,5%,
   iznose ulaganja do 500.000,00 HRK - 0,5%,
   iznose ulaganja preko 500.000,00 HRK nema ulazne naknade.

DRUšTVO JE DONIJELO ODLUKU O NENAPLAĆIVANJU ULAZNE NAKNADE U 2017. GODINI.:

Izlazna naknada:
   za ulaganja do godine dana 2,0%
   za ulaganja od 1 godine do 2 godine 1,0%,
   za ulaganja duža od 2 godine naknada se ne naplaćuje.

Naknada za upravljanje: 2,80% od neto imovine fonda godišnje.

Naknada depozitaru:
   za imovinu do 5.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,25%,
   za imovinu od 5.000.000,01 EUR-a do 15.000.000,00 EUR-a    naknada iznosi 0,20%,
   za imovinu preko 15.000.000,01 EUR-a naknada iznosi 0,15%.

Depozitar: Privredna banka Zagreb d.d.

Depozitar UCITS Fonda Društva je Privredna banka Zagreb – dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50. Privredna Banka Zagreb d.d., članica grupe Intesa Sanpaolo. Temeljni kapital Privredne banke Zagreb d.d. je 1.907.476.900,00 kuna. Poslove depozitara obavlja na temelju Rješenja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatska (sadašnje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Klasa: UP/I-450-08/02-02-134, Ur.broj: 567 -03/02-6 od 5. prosinca 2002. godine. Depozitar, u skladu sa zakonom propisanim uvjetima i tržišnoj praksi, delegira poslove pohrane financijskih instrumenata UCITS fonda na:
- Clearstream Banking Luxembourg, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg
- The Bank of New York Mellon (London Branch), One Canada Square, London E14 5AL, Engleska
- Deutsche bank AG, Theodor-Heuss-Allee 70 60262 Frankfurt am Main, Njemačka
- UniCredit Bank d.d., Zelenih beretki 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- Komercijalna banka AD Skopje, Orce Nikolov 3 P.O. Box 563 1000 Skopje, Makedonija
- Raiffeisenbank a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64/A, 11070 Beograd, Novi Beograd, Srbija
- SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, Slovenija

Fond manager: Tomislav Marinac

Revizor fonda: Anis revizija d.o.o., Zagreb, Ljudevita Posavskog 36b.

Rizici Fonda

U dolje navednoj tablici je sažeti tabelarni prikaz rizika sa stupnjem utjecaja na A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Rizici A1 fonda


 

kalendar skupština

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.08.2015

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 30.09.2015

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.10.2015

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 30.11.2015

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.12.2015

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.01.2016

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 29.02.2016

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.03.2016

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 30.04.2016

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.05.2016

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 30.06.2016

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.07.2016

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.08.2016

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 30.09.2016

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.10.2016

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 30.11.2016

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.12.2016

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.01.2017

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 28.02.2017

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.03.2017

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 30.04.2017

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.05.2017

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 30.06.2017

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.07.2017

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.08.2017

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 30.09.2017

A1 mjesečni izvještaj za ulagatelje 31.10.2017

A1 polugodišnje izvješće 2012

A1 polugodišnje izvješće 2013

A1 polugodišnje izvješće 2014

A1 polugodišnje izvješće 2015

A1 polugodišnje izvješće 2016

A1 polugodišnje izvješće 2017

A1 revidirano izvješće 2012

A1 revidirano izvješće 2013

A1 revidirano izvješće 2014

A1 revidirano izvješće 2015

A1 revidirano izvješće 2016

NAPOMENA:
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti

Copyright © 2008 I Alternative Invest d.o.o. I Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja I Pravne odredbe
zahtjev za kupnju udjela osobna iskaznica fonda A1